Foutgeheugen lezen en wissen zonder diagnoseapparaat – VW en BMW

Krijg meer controle over uw auto met de functies van Carly

Bekijk de prijs van Carly voor uw automerk.

Weet je al welk voertuigonderdeel schuilgaat achter de term foutgeheugen? Ben je bekend met de verschillende diagnoseapparaten? Goed! De enige vraag die nu nog overblijft is of dit foutgeheugen ook kan worden uitgelezen en vervolgens weer kan worden gewist zonder de hulp van extra technische apparaten. Voor iedereen die zichzelf deze vraag al heeft gesteld, geven we in het volgende artikel het bijbehorende antwoord.

Dus hoe kan het storingsgeheugen worden uitgelezen en gewist zonder diagnoseapparaat? In veel gangbare automodellen kan het storingsgeheugen worden uitgelezen zonder hulp van een diagnoseapparaat door de opgeslagen berichten op te vragen via een soort “morsecode” – gegenereerd door het knipperen van het motorcontrolelampje. In het geval van BMW en VW auto’s zijn er ook extra mogelijkheden om het geheugen uit te lezen en zelfs te wissen. Deze methoden maken gebruik van menu’s die bijvoorbeeld toegankelijk zijn via het instrumentenpaneel, de airconditioning of het navigatiesysteem.

Maar hoe werkt het uitlezen van het geheugen met de “Morse” methode nu precies? Instructies voor deze optie en de verschillende alternatieven bij VW en BMW vind je in de volgende paragrafen. Voor iedereen die nog niet veel met het storingsgeheugen te maken heeft gehad, verduidelijken we de basisvragen over dit nuttige onderdeel en aan het eind van het artikel presenteren we een alternatief voor het gebruik van het geheugen als diagnostisch hulpmiddel.

Wat is het storingsgeheugen en welke gegevens worden verzameld?

Als je je nog niet hebt beziggehouden met het onderwerp foutgeheugen en het lezen of wissen ervan, is het waarschijnlijk moeilijk voor te stellen hoe dit kan worden gedaan zonder technische hulpmiddelen en waarom het belangrijk is om het geheugen regelmatig te controleren. Voor degenen onder jullie die zich ook precies deze vragen stellen, hebben we de bijbehorende antwoorden en informatie in de volgende secties verzameld.

In principe maakt het storingsgeheugen in je auto deel uit van het complexe totaalsysteem van verschillende regelelementen en talloze sensoren, die allemaal regelmatig worden gecontroleerd via het zogenaamde OBDII-systeem. Dit systeem verwijst naar een boorddiagnosesysteem dat de functionaliteit van de kritieke onderdelen controleert tijdens de werking van het voertuig en eventuele onregelmatigheden detecteert en registreert. Deze foutmeldingen worden dan opgeslagen in het foutgeheugen en kunnen indien nodig via dit geheugen worden uitgelezen.

In principe worden alle storingen en technische defecten in het voertuig opgeslagen, inclusief problemen met uitlaatgassen, defecten aan de assen of remschijven, een knipperend motorcontrolelampje of problematische olie- of koelvloeistofniveaus. Elke fout die optreedt krijgt tijdens de diagnose zijn eigen viercijferige cijfercode toegewezen, die vervolgens in het geheugen wordt opgeslagen.

Niet elke opgeslagen fout is echter relevant, want onder bepaalde omstandigheden kunnen ook onjuiste meetwaarden optreden en een foutmelding veroorzaken. Daarom wordt er een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen statische en sporadische fouten, waarbij sporadische fouten automatisch worden verwijderd als ze na een bepaald aantal rijcycli niet meer voorkomen. Het in- en uitschakelen van het contact wordt beschouwd als een rijcyclus.

Als je een overzicht wilt krijgen van de huidige status van je voertuig, is het aan te raden om het geheugen uit te lezen en de opgeslagen berichten te controleren. Als je voor jezelf een regelmatige periode instelt voor deze controle, waarna je het geheugen ophaalt, vergroot je de kans dat je storingen en problemen in je auto in een vroeg stadium kunt opsporen en verhelpen, voordat ze uitgroeien tot ernstige schade die vervolgens veel geld kan kosten om te repareren. Daarom is het voor elke voertuigeigenaar zinvol om de functie van het storingsgeheugen te kennen en het op de juiste manier te gebruiken.

Basisprincipe van lezen zonder diagnoseapparaat

Als je hebt besloten dat je het storingsgeheugen van je voertuig wilt uitlezen, maar er in eerste instantie geen geld aan wilt uitgeven, dan is er een methode waarmee je zonder technische hulpmiddelen toegang krijgt tot de gegevens. Dit werkt via een soort “morse-methode” waarmee je de opgeslagen berichten versleuteld kunt laten weergeven.

De basisvoorwaarde voor de toepasbaarheid van “morsecode” is echter dat je voertuig een elektronisch gaspedaal moet hebben, dat in de meeste huidige modellen al is ingebouwd, bijvoorbeeld in Volkswagen-modellen sinds 2001. Als je een VW-auto hebt, kun je ook aan het bijbehorende indicatielampje op het dashboard zien of jouw model echt is uitgerust met dit gaspedaal. Het relevante symbool voor alle auto’s van de VW Group bestaat uit de letters “EPC” – voor Electronic Power Control – die geel oplichten als ze oplichten. Zodra je de contactsleutel in het slot draait, moeten alle waarschuwings- en controlelampjes kort oplichten, zodat je ze gemakkelijk kunt controleren. Omdat het elektronische gaspedaal via een sensor verbonden is met de regeleenheden van het voertuig, is het in principe mogelijk om de opgeslagen berichten via deze sensor op te halen. Ook cruciaal bij deze methode is het check engine lampje, dat ook op je dashboard zit en meestal wordt weergegeven als een geel gestileerde motor op een zwarte achtergrond. De corresponderende cijfers van de foutcodes worden gevormd door ze te laten knipperen, waarbij een totaal van vier cijfers een volledige code aangeeft. Deze cijfers worden achter elkaar afgespeeld, waarbij één flits het getal één aangeeft en tien flitsen het getal nul. Zo kunnen er bijna ontelbare codes worden gevormd, waarvan de betekenis meestal kan worden weergegeven via verschillende lijsten en compilaties op het internet. Zo staat codebereik P0115-P0119 voor problemen met de motorkoelvloeistoftemperatuur (P), bereik P0230-P0233 voor een storing in de brandstofpomp en de cijfers P0780-P0784 voor een storing in de versnellingsbak.

Als je deze procedure wilt proberen, moet je eerst het rem- en gaspedaal volledig intrappen als de auto is uitgeschakeld. Bij een automatische versnellingsbak zet je de hendel op “D”. Draai vervolgens de contactsleutel in de stand “contact”, waarna het motorcontrolelampje moet knipperen en met korte tussenpozen de cijfers voor de opgeslagen foutcode moet weergeven. Elke code wordt een paar keer herhaald, dus je hebt genoeg tijd om het op te schrijven.

Hier is een voorbeeld van een “morphed” foutcode:

10 x knipperen – PAUZE – 2 x knipperen – PAUZE – 6 x knipperen – PAUZE – 7 x knipperen

Dit resulteert in de code P0267, die staat voor een probleem met de injectieklep.

Speciale functies voor modellen van Volkswagen Group en BMW

Nu we de algemene methode onder de loep hebben genomen, willen we iets dieper ingaan op de gangbare modellen van de fabrikanten BMW en Volkswagen en je verdere mogelijkheden presenteren over hoe je het geheugen van deze voertuigen niet alleen kunt uitlezen zonder diagnoseapparaat, maar ook – tenminste voor bepaalde foutmeldingen – kunt wissen.

BMW

Als je de trotse eigenaar bent van een van de modellen van BMW, heb je de mogelijkheid om het zogenaamde geheime menu te activeren om toegang te krijgen tot de opgeslagen gegevens, naast de algemene methode om verschillende meldingen uit het storingsgeheugen uit te lezen via het motorcontrolelampje. Afhankelijk van het model en bouwjaar van het voertuig zijn er verschillende procedures nodig om de geheime menu’s te activeren en de informatie daar beschikbaar te maken. In het volgende willen we als voorbeeld drie verschillende mogelijkheden voor het ontgrendelen van de menu’s presenteren en in de laatste sectie een compilatie geven van de menu-items die kunnen worden geselecteerd.

Allereerst moet hier de activeringsoptie via de resetknop van de ritkilometers worden genoemd, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor de E39-, E46-, E85- en Z4-modellen. Als eerste stap moet je het contact op niveau 1 zetten en de resetknop voor de ritkilometers – meestal de linkerknop – ongeveer vijf seconden ingedrukt houden. De ritkilometers worden eerst gereset, maar verschijnen weer zodra je het bijbehorende menu opent. Als je de knop lang genoeg ingedrukt houdt, kom je automatisch in menu 1 en moet je nu dezelfde knop zo vaak achter elkaar indrukken tot je in menu 19 komt. Het is belangrijk om de knop snel achter elkaar in te drukken en geen pauze te nemen, anders moet je helaas helemaal opnieuw beginnen. Als menu 19 actief is, verschijnen na een kort moment afwisselend de meldingen “L off” of “L on” op het display, wat overeenkomt met “Lock off” of “Lock on”. Nu moet je wachten op het moment dat het display “L off” verschijnt en dan nogmaals op de linkerknop drukken, waardoor de geheime menu’s worden ontgrendeld en je automatisch in het eerste geheime menu terecht zou moeten komen. Als alles gewerkt heeft, kun je nu ook met de resetknop van de dagteller door de geheime menu’s 1-21 bladeren en de voor jou relevante informatie oproepen. Het activeren van een specifiek menu en het bijbehorende submenu is heel eenvoudig en gebeurt door simpelweg even te wachten zodra het gewenste menu op het display verschijnt. Om het geselecteerde menu te verlaten, moet je opnieuw op de bekende knop drukken en deze een paar seconden ingedrukt houden tot je teruggaat naar het hoofdmenu waar je verder door de menu’s kunt navigeren.

bmw foutgeheugen uitlezen zonder apparaat

Een andere mogelijkheid om de geheime menu’s te ontgrendelen is voor de modellen E38, E60 en E65 en voor de modellen E81 en E90 via het instrumentenpaneel. Om dit te doen, zet je eerst het contact aan en druk je op de rechter knop – de zogenaamde Check Control knop – op het instrumentenpaneel. Eerst verschijnt het bericht “Check Control OK” en ongeveer 10 seconden later het bericht “Test No. 01”. Zodra je dit op het display kunt aflezen, moet je op de linkerknop drukken zodat het chassisnummer wordt weergegeven. De laatste zeven cijfers van dit getal worden dan gebruikt om de kruissom te vormen, waarbij letters gewoon genegeerd kunnen worden. Hier is een voorbeeld: Het chassisnummer DG24387 resulteert in de checksum 24. Als je deze som hebt berekend, moet je herhaaldelijk op de rechterknop drukken totdat de melding “Test nr. 19” verschijnt in plaats van “Test nr. 01”. Daarna moet de linkerknop opnieuw worden ingedrukt totdat het weergegeven getal overeenkomt met de kruissom die is berekend op basis van het chassisnummer, d.w.z. 24 in ons bovenstaande voorbeeld. Nadat nogmaals op de rechterknop is gedrukt, moeten de menu’s nu worden ontgrendeld en hoeven ze meestal niet opnieuw te worden ontgrendeld. De bediening van de verschillende menu’s en submenu’s is analoog aan de hierboven beschreven methode, waarbij hier de rechterknop van het instrumentenpaneel de “navigatieknop” is in plaats van de resetknop voor de ritkilometers.

De derde optie om de geheime menu’s in je BMW te activeren is relevant voor alle voertuigen die al met het I-Drive navigatiesysteem zijn uitgerust. En ook hier zijn er verschillen afhankelijk van het feit of er een I-Drive CCC of een I-Drive CIC navigatiesysteem is geïnstalleerd. Voor het iets oudere CCC-systeem ga je als volgt te werk: door op Menu te klikken moet je in het basisscherm van het navigatiesysteem komen, waar je vervolgens de I-Drive knop ongeveer 10 seconden ingedrukt moet houden. Dit wordt gevolgd door een combinatie van meerdere keren draaien aan de knop in deze volgorde:

– Draai 3x naar rechts

– Draai 3x naar links

– Draai 3x naar rechts

– 1x draaien naar links

– 1x naar rechts

Als je nu nogmaals kort op de knop drukt, kom je direct in het geheime menu.

En voor de nieuwere CIC-navigatiesystemen is de procedure vergelijkbaar en bestaat deze ook uit een opeenvolging van verschillende draaibewegingen van de knop. Eerst moet je echter het submenu “Navigatie” in het hoofdmenu selecteren, maar er NIET op drukken. Druk dan de I-Drive knop 10 seconden naar voren, laat hem los en draai hem in die volgorde:

– Draai 3x naar rechts

– Draai 3x naar links

– 1x naar rechts

– 1x draaien naar links

– 1x naar rechts

Zodra je dit hebt gedaan, moet het menu “Office” worden geselecteerd en zodra je weer op de I-Drive knop drukt, moet het navigatiesysteem niet overschakelen naar het menu “Office”, maar naar een ander submenu, dat het “Servicemenu” wordt genoemd. Helemaal onderaan dit menu kun je dan de geheime menu’s onder “Instellingen” ontgrendelen.

Overzicht geheime menu’s

Nu je zeker een manier hebt gevonden om de geheime menu’s voor jouw BMW model te ontgrendelen, is het natuurlijk nog steeds interessant om te weten welke menu’s daadwerkelijk beschikbaar zijn en welke informatie je in de respectievelijke submenu’s kunt krijgen. Daarom geeft de volgende lijst voor de volledigheid een overzicht van alle beschikbare menu’s, waarbij je vooral geïnteresseerd zult zijn in menu 14, omdat je eigenlijk alleen het storingsgeheugen wilt uitlezen.

Hier wordt echter het hele menu weergegeven:

Menu 1: Voertuiginformatie

– Menu 1.0: Chassisnummer

– Menu 1.1: K-Nummer Snelheidsmeter Combi

– Menu 1.2: BMW onderdeelnummer instrumentencluster

– Menu 1.3: Codering/Diagnose/Busindex

– Menu 1.4: Productiedatum voertuig (formaat KW/J)

– Menu 1.5: Hardwarestatus

– Menu 1.6: Softwareversie

– Menu 1.7: Gegevens coderen

– Menu 1.8: KAN

Menu 2: Combinatietest van het instrument, d.w.z. alle indicatielampjes en displays knipperen tegelijkertijd en alle wijzers worden bewogen

Menu 3: Weergave service-interval

– Menu 3.0: Basis voor onderhoudsinterval – berekening in liters

– Menu 3.1: Resterende dagen tot inspectie

Menu 4: Verbruik

– Menu 4.0: Huidig verbruik liter/100km (0128 komt hier overeen met 12,8l/100km)

– Menu 4.1: Verbruik in liters/uur

– Menu 4.2: Gemiddeld verbruik in liters

– Menu 4.3: Gemiddeld pad 1 (berekend uit 4.2)

– Menu 4.4: Gemiddeld verbruik 2 in liters

– Menu 4.5: Gemiddeld pad 2 (berekend uit 4.4)

Menu 5: Bereik

– Menu 5.0: Gemiddeld verbruik liter/100km als basis voor actieradiusberekening

– Menu 5.1: Huidige actieradius in km

Menu 6: Tankinformatie

– Menu 6.0: Tankinhoud links/rechts (234123 komt hier overeen met 23,4 l linker en 12,3 l rechter tank)

– Menu 6.1: Totale tankinhoud

– Menu 6.2: Weergave tankinhoud Tankmeter

Menu 7: Informatie over motor/snelheid

– Menu 7.0: Momentele koelvloeistoftemperatuur

– Menu 7.1: Huidige buitentemperatuur

– Menu 7.2: Onmiddellijk motortoerental

– Menu 7.3: Huidige snelheid

Menu 8: Waarden uit menu 7 in hexadecimaal formaat

Menu 9: Boordspanning

– Menu 9.0: Huidige boordspanning in volt

Menu 10: Landcodering

Menu 11: Eenheidscodering

– Menu 11.0: Tijdseenheid (24h of 12h)

– Menu 11.1: Verplaatsingseenheid (bijv. km/h)

– Menu 11.2: Temperatuureenheid (bijv. °C)

– Menu 11.3: Verbruikseenheid (bijv. L/100km)

Menu 12: Laatste rit

– Menu 12.0: Gemiddelde snelheid van de laatste rit

– Menu 12.1: Reisduur van de laatste reis (uren:minuten)

Menu 13: Test van het geluidssignaal van de boordcomputer

Menu 14: Foutgeheugen

– Menu 14.0: Aantal opgeslagen foutmeldingen (maximaal 10)

– Menu 14.1-14.10: Weergave van opgeslagen foutcodes

Menu 15: Poorttoewijzing

– Menu 15.0-15.11: Poort

Menu 16: Dimensionering

– Menu 16.0: DIMMRAD-CAN

– Menu 16.1: FOTO-ADC

– Menu 16.2: DIMM-PWM-S Z

– Menu 16.3: DIMM-PWM-D K

Menu 17:

– Menu 17.0: DISP-HEIZ

– Menu 17.1: NTC1 NTC2

– Menu 17.3: KONTR-PWM

Menu 18: CC-test

– Menu 18.0: CC Test

Menu 19: Menu’s vergrendelen (Vergrendelen aan, Vergrendelen uit)

– Menu 19.0: hier moet de kruissom worden ingevoerd (zie hierboven)

Menu 20: Verbruik correctiefactor

– Menu 20.0: Verbruik correctiefactor

– Menu 20.1: 10s cijfer instellen

– Menu 20.2: 100s en 1000s cijfer instellen

– Menu 20.3: De ingestelde waarde opslaan en weergeven

Menu 21: Reset

– Menu 21.0: Software reset – komt qua effect overeen met het loskoppelen van de batterij

Zoals gezegd heb je menu 14 alleen nodig om de berichten uit te lezen die zijn opgeslagen in het foutgeheugen, waarbij maximaal 10 opgeslagen fouten kunnen worden weergegeven. Het eerste getal in submenu 14.0 komt overeen met het totale aantal berichten en de respectievelijke submenu’s tot 14.10 geven de bijbehorende foutcode weer. Je kunt het noteren en dan de codelijsten op internet raadplegen om te zien naar welk probleem het wijst.

Als je het geheugen wilt wissen nadat je het hebt uitgelezen, kun je dit doen via het resetmenu nr. 21, waarbij je naar het submenu 21.0 moet gaan. Als je dit activeert, wordt de software gereset, wat vergelijkbaar is met het loskoppelen van de batterij en wordt het foutgeheugen dienovereenkomstig gereset. Het is echter belangrijk op te merken dat bij de meeste voertuigmodellen niet alle storingen in alle regeleenheden via dit menu kunnen worden gewist, zodat veiligheidsrelevante meldingen zoals problemen met de airbag, transmissie of motor blijven bestaan en alleen kunnen worden verwijderd nadat de schade is gerepareerd.

Volkswagen

Terwijl het storingsgeheugen van BMW-modellen kan worden uitgelezen via het zogenaamde geheime menu, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, hebben eigenaren van diverse Volkswagen-modellen, zoals de Golf of Passat, de mogelijkheid om relevante storingsmeldingen te laten weergeven via het aircosysteem.

Om dit te doen, zet je eerst het contact van je auto aan en houd je vervolgens de knoppen “Recirculation” en “ECON” van de airconditioning tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt. Nu wordt de eerste mogelijke foutcode weergegeven. Door op de “warmer”-toets te drukken, verschijnen alle andere opgeslagen fouten achter elkaar. Als alle opgeslagen codes zijn uitgevoerd, verschijnt de melding “000” op het display. Als er in eerste instantie geen fout in het geheugen is opgeslagen, toont het display “444”.

Als je op deze manier alle bestaande meldingen hebt uitgelezen en de bijbehorende codes hebt genoteerd, kun je het geheugen ook via de airconditioning wissen. Om dit te doen, druk je gewoon opnieuw op de “ECON” toets gedurende minstens 2 seconden na het einde van de uitvoer – d.w.z. wanneer het “000” display verschijnt. Het bericht “444” wordt nu weergegeven ter bevestiging als het verwijderen is gelukt. Om de foutgeheugenmodus te verlaten na het lezen en wissen van het geheugen, druk je gewoon nog een keer kort op de “ECON”-knop.

Alternatieven voor lezen zonder apparaat

Ondanks alle mogelijkheden om het storingsgeheugen zonder extra hulpmiddelen uit te lezen en te wissen, willen we niet helemaal afzien van de alternatieven. Deze zijn bijvoorbeeld de moeite waard als je andere methoden voor voertuigdiagnose wilt gebruiken naast het simpelweg uitlezen van het geheugen, of als je meerdere voertuigen met regelmatige tussenpozen wilt controleren.

In principe heb je een geschikte uitleesadapter nodig voor voertuigdiagnose met het apparaat, evenals een mobiele terminal waarop je de foutmeldingen kunt weergeven die in het geheugen zijn opgeslagen. Een voorbeeld van een goed werkend diagnosehulpmiddel is de Carly app, die we in dit gedeelte in meer detail aan je presenteren. Deze app biedt zowel betrouwbare voertuigdiagnose als – afhankelijk van de voertuigfabrikant – diverse andere toepassingen, zoals emissietests of de codering van afzonderlijke onderdelen en regeleenheden. Met behulp van de moderne Bluetooth-adapter, die automatisch de juiste configuratie instelt op basis van het merk en model van je auto en zorgt voor onmiddellijke en veilige communicatie met je mobiele apparaat via de draadloze verbinding, kun je storingscodes uitlezen van alle relevante regeleenheden en ontvang je zowel de originele code zelf, zoals de gespecialiseerde werkplaats die zou ontvangen, als een extra interpretatie van de ernst van het probleem in kwestie. Het verwijderen van de opgeslagen berichten is ook mogelijk met de Carly App. Om mogelijke sporadische storingen op te sporen die momenteel in het geheugen zijn opgeslagen, maar die niet relevant zijn voor de functionaliteit van je auto en die na een bepaald aantal rijcycli toch worden gewist, kun je na een eerste uitlezing van het storingsgeheugen eerst de lijst met meldingen wissen en vervolgens een nieuwe diagnose uitvoeren. Alle problemen die gemeld blijven worden, moeten serieus worden genomen en vereisen actie van jouw kant.

auto uitlezen met diagnose app

Je vraagt je nu misschien af welke kosten je kunt verwachten als je de Carly App aanschaft en regelmatig gebruikt en of deze eigenlijk wel de moeite waard voor je zijn. In principe maak je slechts eenmalige kosten van ongeveer 60 euro voor de benodigde adapter, wat in veel gevallen – afhankelijk van de autofabrikant en de bijbehorende gespecialiseerde werkplaats – al overeenkomt met een eenmalige diagnose door een professional. Als je alle beschikbare functies van de Carly App onbeperkt wilt blijven gebruiken, moet je een maandelijkse licentievergoeding van iets meer dan 6 euro betalen voor het gebruik van de volledige app-versie “Alle merken”, die jaarlijks wordt gefactureerd. Maar als je bepaalde functies kunt missen, kun je misschien ook de gratis Carly App Lite gebruiken en zo de extra maandelijkse kosten besparen. Naast de vele mogelijkheden en de gebruiksvriendelijke bediening is een ander groot voordeel van de Carly app dat hij zowel op iOS als Android apparaten geïnstalleerd kan worden, terwijl veel andere apps beperkt zijn tot een van de twee besturingssystemen en je er dus misschien maar beperkt of helemaal niets aan hebt.

Wanneer moet je ondanks alles toch een workshop bezoeken?

Maar zelfs als het uitlezen van het storingsgeheugen relatief eenvoudig is voor een leek, zowel met als zonder diagnoseapparaat, is een bezoek aan een werkplaats in sommige gevallen toch noodzakelijk. Voor de interpretatie van de foutcodes is dus vaak de kennis van een expert nodig. Hoewel het mogelijk is om overeenkomstige beschrijvingen op internet te vinden die zijn toegewezen aan de individuele codes, is het zelfs dan niet altijd duidelijk hoe de fouten kunnen worden verholpen of dat het überhaupt relevante problemen zijn.

In het bijzonder als de opgeslagen code wijst op een probleem dat relevant is voor de veiligheid, kunnen de bijbehorende berichten meestal niet worden gewist via de gepresenteerde methoden zonder diagnoseapparaat, zodat in deze gevallen de hulp van een werkplaats nodig is voor het wissen van het geheugen, die dan natuurlijk ook de aangegeven problemen aan het voertuig kan onderzoeken en, indien nodig, verhelpen.

Ook kunnen medewerkers van een autowerkplaats die bijvoorbeeld een diagnoseapparaat van Gutmann hebben dat ongeveer 10.000 euro kost en dus absoluut ongeschikt is voor niet-professionals, hulp krijgen bij gecompliceerdere defecten via de hotline van de fabrikant. Getrainde experts behandelen het probleem ter plekke en geven de werkplaats gefundeerde feedback over de gespecificeerde fout en de reparatie ervan.

In elk geval moet je het storingsgeheugen niet wissen voordat je naar een werkplaats gaat, tenzij je er helemaal zeker van bent dat de opgeslagen berichten niet relevant zijn.

Let op, elke auto heeft andere software en modules ingebouwd. Daarom variëren de specifieke functies per model.


Gerelateerde berichten

Het kan ontmoedigend zijn om je een weg te banen door de vele diagnosehulpmiddelen van Audi. Vereenvoudig je zoektocht met deze duidelijke,

Problemen met je Mercedes opsporen? Ontdek het ideale diagnosetool voor Mercedes in ons uitgebreide overzicht, perfect om ervoor te zorgen dat je

Het kiezen van het ideale BMW diagnosegereedschap kan ontmoedigend zijn. Je hebt een apparaat nodig dat past bij het model van je

Het hebben van de beste Bluetooth OBD2 scanner kan je toegang geven tot de gezondheidsstatus van je auto en je helpen je

Het apparaat dat elke auto-eigenaar nodig heeft.

Klaar om de volledige controle over de monitoring van de werking en gezondheid van uw auto te hebben? Uw OBD2-scanner wacht op u!