Regenerer DPF-en med ett tastetrykk! 

Over en viss mengde koks kan ikke filteret regenerere seg selv. Det kan få kritiske og svært dyre konsekvenser. Et filter kan koste opptil 30 000 kroner. Vær oppmerksom på kritiske verdier, og regenererer det selv. 

Overvåk DPF-filteret i sanntid, og spor regenereringen. 

Lagre dataen og send den på e-post. 

DPF-regenerering