Läs och återställ växellådans värden för att passa din körstil! 

  • Kontrollera växellådans status anpassning. 
  • Återställ de inlärda värdena från din automatlåda och starta en ny inlärningsprocess.  
  • Observera de viktigaste parametrarna och återställ automatiska växellåde-värden! 

Återställning av växellådan