Din digitala verkstad ger dig en plats att lagra diagnostik-rapporter, rapporter från begagnad bilkontroller och säkerhetskopior för kodning.  

Alla dina tidigare rapporter sparas så att du kan hänvisa tillbaka till dem när du vill. Du kan sedan generera Carlys officiella PDF-filer och skicka dem till dig själv, eller till potentiella bilköpare och återförsäljare. 

Digital verkstad