• Home
 • Blog
 • OBD
 • Porsche OBD – wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?

Porsche OBD – wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?

Krijg meer controle over uw auto met de functies van Carly

Bekijk de prijs van Carly voor uw automerk.

Een Porsche OBD is zeer nuttig om dagelijkse diensten bewijzen. Het biedt bestuurders ook de mogelijkheid om hun Porsche snel te testen als ze geen technische kennis hebben. Maar hoe werkt de internationale standaard en waarom is de Porsche OBD zo handig? In deze tekst willen we u alle belangrijke informatie geven die u moet weten over de Porsche OBD.

Met een Porsche OBD kan een diagnoseapparaat op het voertuig worden aangesloten. Dit maakt het mogelijk om het storingsgeheugen van de Porsche uit te lezen, dat in veel verschillende regeleenheden geactiveerd kan zijn. Deze foutmeldingen kunnen gebruikt worden om defecten in het voertuig aan te geven. Foutcodes kunnen merkspecifiek zijn en wijzen op algemene storingen. Een Porsche OBD scanner kan daarom de algemene foutmeldingen uitlezen, maar ook foutinformatie die Porsche specifiek voor de diagnose gebruikt. Als Porsche-eigenaar kun je zo nauwkeuriger storingsindicaties vaststellen, die vaak meer informatie bieden over een bepaald probleem.

In de volgende tekst willen we u laten zien welke voordelen een Porsche OPD scanner kan bieden en welke apparaten specifiek geschikt zijn voor gebruik met de sportwagens uit Stuttgart.

Wat is een Porsche OBD?

OBD is de afkorting voor “On Board Diagnostics”. Met de OBD-connector kun je verbinding maken met de regeleenheid van de Porsche. Moderne voertuigen hebben tegenwoordig meer dan 100 verschillende regeleenheden om de afzonderlijke functies in het voertuig te besturen en te controleren. Als een van de besturingseenheden een storing ontdekt, wordt een foutcode aangemaakt en opgeslagen. De Porsche OBD kan daarom gebruikt worden om deze storingen uit te lezen en is daarom een grote hulp bij het onderhoud aan het voertuig.

Het ontstaan van de Porsche OBD

Al in de jaren zeventig werden de eerste motorvoertuigen uitgerust met een diagnosestekker. Dit maakte automatische diagnose in de gespecialiseerde werkplaats mogelijk. In de jaren daarna rustten steeds meer autofabrikanten hun voertuigen uit met diagnoseconnectoren. Omdat er tot dan toe geen algemeen geldende norm voor de stekkers was, gebruikte elke fabrikant zijn eigen diagnosesystemen.

In 1988 introduceerde de Amerikaanse California Air Resource Board (CARB) de OBD-norm. Het agentschap was verantwoordelijk voor de strenge emissienormen van Californië en verplichtte de fabrikanten een manier aan te bieden om de emissie gedurende de hele levensduur van een voertuig te controleren. Onderdeel van deze eis was de ontwikkeling van elektronische systemen voor zelfcontrole van het uitlaatsysteem, dat ook via de OBD-connector kan worden ondervraagd. Deze nieuwe systemen moeten het ook mogelijk maken om voor de uitlaat relevante storingen op het dashboard weer te geven door middel van controlelampjes of een uitleesbaar geheugen.

Terwijl de eerste generatie OBB alleen mocht worden gebruikt voor emissievoorschriften, werd de tweede generatie OBD al in 1996 verplicht voor alle voertuigen in de VS. De laatste jaren zijn er veel gebieden van voertuigdiagnostiek bijgekomen, evenals veel veiligheidsgerelateerde diagnostiek, zoals de airbags en automatische veiligheidsgordelsystemen. Ondertussen kan de Porsche OBD worden gebruikt om alle voor het voertuig relevante informatie uit te lezen die van belang is voor de veiligheid en het functioneren van het voertuig.

Overigens bepaalt een EU-verordening uit 2007 dat alle motorvoertuigen vanaf 2004 een motorcontrolelampje moeten hebben, dat als waarschuwingssignaal voor de OPD moet dienen. Dit betekent dat het Porsche OPD storingsgeheugen zeker moet worden uitgelezen als het check engine lampje gaat branden.

De taken van de Porsche OBD

Eerst en vooral moet OBD de werking van het uitlaatgasreinigingssysteem van een voertuig controleren en de werking ervan over langere tijd garanderen. Door de proliferatie van elektronica in moderne motorvoertuigen in de afgelopen jaren is het echter mogelijk geworden steeds meer functies te integreren. Omdat moderne voertuigen veel verschillende regeleenheden hebben en deze informatie allemaal in de centrale regeleenheid kan worden geëvalueerd, is Porsche OBD ideaal voor de bewaking van een groot aantal elektronische componenten. Omdat tegenwoordig alle voertuigrelevante informatie via sensoren en andere elektronische meetapparatuur kan worden ingelezen en in de voertuigelektronica kan worden gebruikt, is de OBD een van de belangrijkste interfaces voor de diagnose van moderne voertuigen.

Heeft mijn Porsche een OBD?

In het algemeen moeten alle motorvoertuigen met verbrandingsmotor sinds 2001 een OBD hebben. Voor voertuigen met dieselmotoren geldt dit pas sinds 2004. Porsche gebruikt de OBD-2 standaard sinds 1997 in de Porsche 911 Type 996. De tweede OBD-norm wordt sinds 1996 gebruikt in de Porsche Boxter. Sindsdien zijn alle voertuigen uitgerust met OBD en kunnen ze worden uitgelezen en onderhouden met de Carly OBD Scanner.

Amerikaanse voertuigen moeten met in de motorruimte aangeven dat ze OBD-2 hebben. Voor Europese voertuigen is het voldoende als ze in de autopapieren worden aangeduid als voertuigen met de verontreinigingsklasse “EURO-3” .

Waar kan ik de Porsche OBD-stekker vinden?

Om uw voertuig snel te controleren met de Porsche OPD connector, moet u op zoek gaan binnen 1 meter van de bestuurdersstoel. Hierdoor kan een motorvoertuig snel gecontroleerd worden zonder lang naar een OBD-connector te hoeven zoeken. In de meeste gevallen zit de Porsche OPD connector links onder het dashboard, tussen de deur en de stuurkolom. Bij sommige voertuigen kan de OBD-connector ook in de middenconsole zitten.

Hoe ziet de Porsche OBD-connector eruit?

Om de stekker gemakkelijk te herkennen, is de Porsche OPB stekker altijd roze. Het wordt meestal beschermd onder een klein compartiment en heeft een trapeziumvormige contour.

Porsche OBD - wat is boorddiagnose?
Porsche OBD – wat is boorddiagnose?

De Porsche OPB connector heeft 16 verschillende pinnen. Sommige zijn gestandaardiseerd en moeten altijd met het juiste signaal worden toegepast. Pinnen 1, 3, 8 ,9, 11, 12 en 13 kunnen gebruikt worden voor specifieke merken.

Pin nr.Beschrijving
1Fabrikant specifiek
2J1850 Bus+
3Fabrikant specifiek
4Voertuigmassa
5Signaalaarde
6CAN Hoog (J-2284)
7ISO 9141-2 K Uitgang
8Fabrikant specifiek
9Fabrikant specifiek
10J1850 Bus
11Fabrikant specifiek
12Fabrikant specifiek
13Fabrikant specifiek
14CAN Laag (J-2284)
15ISO 9141-2 L Uitgang
16Batterijspanning (+)
Porsche OBD – wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?

De werking van de Porsche OBD

Hoewel de 16-polige Porsche OBD-connector in eerste instantie door de overheid is ontwikkeld om de diagnose van het uitlaatsysteem te controleren, wordt hij al jaren door fabrikanten gebruikt voor de “CAN-BUS”. Dit is een datalijn waarmee de verschillende besturingseenheden kunnen communiceren. De Porsche OPD Scanner kan gebruikt worden om gegevens en informatie uit dit bussysteem te lezen en, in sommige gevallen, instellingen te wijzigen.

De boorddiagnose moet voortdurend de werking van de lambdasonde, de efficiëntie van de katalysator en eventuele verbrandingsfouten controleren. Als het voertuig uitlaatgasrecirculatie en een secundair luchtsysteem heeft, worden deze ook meegenomen in de controle.

Als een fout of onjuiste gegevens worden ontdekt, worden die eerst opgeslagen in de debounce-teller. Als de fout binnen een bepaalde periode blijft optreden, wordt een aantekening gemaakt in het foutgeheugen. Als de fout in de betreffende periode niet meer voorkomt, wordt hij uit de debounceteller gewist. Alleen als er herhaaldelijk een fout is geconstateerd, kan, afhankelijk van de bron van de fout, ook het waarschuwingslampje in het dashboard worden geactiveerd.

Naast het wettelijk testen van het uitlaatsysteem wordt de Porsche OBD-scanner ook gebruikt om een diagnose te stellen. Omdat er een verbinding is met het CAN-BUS systeem, kan alle informatie van de besturingseenheden worden gebruikt voor diagnose. Veel voorkomende diagnosefuncties zijn elektrische diagnose, sensordiagnose, actuatordiagnose, componentendiagnose en complete systeemdiagnose.

Waar staan de OBD-foutcodes voor?

De DTC (Data Trouble Code) is ontwikkeld zodat de algemene foutcodes door alle OBD-scanners kunnen worden gelezen. Dit is een vijfcijferige code waarmee de bron van de verschillende foutcodes kan worden beschreven.

Voorbeeld foutcode: P0301

De eerste letter van de Data Trouble Code staat voor:

Dit wordt gevolgd door een code die aangeeft of het om een algemene fout (0) of een fabrikantspecifieke fout (1) gaat.

Het derde cijfer wordt in de DTC gebruikt om subfamilies voor het eerste cijfer van de code te specificeren. Hiervoor kunnen letters of cijfers worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden:

De DTC is gedefinieerd in de normen SAE J2012 en ISO 15031-6 en bevat nu meer dan 11.000 vaste codes. Toch kunnen autofabrikanten nog steeds hun eigen codes definiëren als die nuttig zijn voor de diagnose.

Porsche OBD - wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?
Porsche OBD – wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?

Wat betekenen de verschillende standen van de OBD?

Om het uitlezen van zoveel mogelijk gegevens met de Porsche OBD-scanner mogelijk te maken, zijn 10 verschillende testmodi gedefinieerd. Daarmee kunnen alle functies van de On Board Diagnostics worden opgeroepen:

 1. Voertuigspecifieke diagnostische gegevens
  In deze modus kunnen gegevenswaarden en sensorgegevens in real time worden opgevraagd. Deze functie kan ook worden gebruikt om de “Readiness Code” op te vragen, die alle in het voertuig geïnstalleerde onderdelen in een 12-cijferige binaire code weergeeft.
 2. Gegevens over storingsomgeving of Freezeframe-gegevens
  Wanneer de controle-eenheden een fout detecteren en het waarschuwingslampje wordt geactiveerd, worden daartoe freeze frame-gegevens vastgelegd en opgeslagen. Op het moment van de storing zijn ze een momentopname van de gegevens van de componenten en sensoren. Deze kunnen helpen bij de diagnose van de storing, omdat alle gegevens vanaf het moment dat de storing optrad, kunnen worden weergegeven.
 3. Permanente foutcodes die het waarschuwingslampje doen branden
  In deze functie kunnen alle defecten worden opgevraagd die hebben geleid tot activering van het waarschuwingslampje op het dashboard. Voertuigfabrikanten kunnen ook hun eigen foutcodes definiëren die het waarschuwingslampje kunnen activeren en die in dit geheugengebied worden opgeslagen.
 4. Verwijderen van voor de uitlaat relevante foutcodes en gegevens over de storingsomgeving
  In deze modus kan de Porsche OBD-scanner worden gebruikt om alle emissiegerelateerde gegevens te wissen. Dit omvat het foutgeheugen en de freeze frame-gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen hier ook de fabrikantspecifieke foutmeldingen worden gewist.
 5. Lambdasonde controle
  Met deze functie kan de continue bewaking van de lambdasonde worden opgevraagd en kunnen de testresultaten worden weergegeven.
 6. Niet-continu bewaakte systemen
  Foutmeldingen die het waarschuwingslampje niet activeerden worden in dit gebied opgeslagen. De fouten zijn gedetecteerd, maar hebben geen systemische gevolgen om het waarschuwingslampje te activeren.
 7. Continu bewaakte systemen, waarschuwingslampje niet actief
  Alle gegevens die slechts in één werkcyclus tot een foutmelding hebben geleid en niet voldoende waren om een foutcode op te slaan, kunnen in deze modus worden opgevraagd. Zij kunnen helpen mogelijke foutenbronnen op te sporen.
 8. Fabrieksspecifieke testfuncties
  In deze modus kunnen fabrikanten hun eigen testfuncties integreren. Deze functie wordt echter meestal niet gebruikt door Europese merken.
 9. Identificatie van het voertuig
  In deze modus kunnen belangrijke gegevens uit het voertuig worden opgevraagd, die in verschillende controle-eenheden zijn opgeslagen. Dit omvat onder andere het voertuigidentificatienummer (VIN) en merk- en typespecifieke informatie.

Wat wordt opgeslagen in het Porsche OBD-foutengeheugen?

In het algemeen heeft elke besturingseenheid in een motorvoertuig een geheugen. Dit kan worden onderverdeeld in vluchtig en niet-vluchtig geheugen. Het vluchtige geheugen wordt gewist als de stroomtoevoer naar het voertuig wordt onderbroken. Het niet-vluchtige geheugen behoudt echter de informatie, zelfs als de stroomvoorziening volledig wordt onderbroken.

Het niet-vluchtige geheugen kan gebruikt worden voor foutcodes en ook voor andere informatie die de voertuigfabrikanten belangrijk vinden. Deze kunnen worden gebruikt voor diagnostische doeleinden, of gewoon om bepaalde omgevingscondities vast te leggen.

Het is belangrijk dat er niet alleen kritieke foutmeldingen in het foutengeheugen staan, maar ook andere interessante gegevens. Omdat elke besturingseenheid onafhankelijk gegevens opslaat, kunnen deze allemaal door de centrale besturingseenheid worden gebruikt voor diagnostische doeleinden. Met de juiste Porsche OBD scanner kunnen deze gegevens dan ook gebruikt worden om zelf diagnoses of zelfs foutvoorspellingen te doen.

Hoe kan ik zien of de Porsche OBD-foutcode erg slecht is?

In het algemeen moeten alle foutcodes als informatief worden beschouwd. Bij kritieke foutmeldingen gaat het rode waarschuwingslampje branden. Sommige voertuigfabrikanten activeren ook veiligheidsgerelateerde functies wanneer kritische foutmeldingen een gevaar vormen voor de inzittenden of de voertuigtechnologie. Dan moeten er natuurlijk maatregelen worden genomen om de bron van de fout zo snel mogelijk weg te nemen, of om de betreffende reparaties te laten uitvoeren.

De meeste foutmeldingen kunnen echter als informatief worden beschouwd en zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op speciale omstandigheden of toestanden.

Porsche OBD – wat is boorddiagnose en heb ik het nodig voor mijn Porsche?

Hoe kan ik de Porsche OBD-foutcode uitlezen?

Om het Porsche OBD-foutengeheugen uit te lezen moet er een scanner op de OBD-poort worden aangesloten. Hiervoor worden verschillende alternatieven geboden. In de gespecialiseerde werkplaats wordt het OBD-foutengeheugen meestal uitgelezen tijdens onderhoudswerkzaamheden of op verzoek. Deze worden over het algemeen niet als zeer gunstig beschouwd. Ze lezen de OBD uit met het serviceapparaat van Porsche, dat de erkende dealers enkele duizenden euro’s per jaar kost.

Onafhankelijke autogarages bieden soms ook de mogelijkheid om de OBD uit te laten lezen. U kunt er echter nooit zeker van zijn of het personeel getraind is en de moeite neemt om de gegevens juist te beoordelen.

Een goedkoop, praktisch en veilig alternatief is de Porsche OBD Scanner van Carly. Het leest niet alleen de gegevens van de OBD, het evalueert ze op een mobiel apparaat en biedt de gebruiker zelfs de mogelijkheid om voorspellingen te doen over de mogelijke schade die kan optreden.

Hoeveel kost het uitlezen van het Porsche OBD-foutengeheugen?

De kosten van een uur werk bij door Porsche erkende werkplaatsen sluiten vrijwel uit dat de OBD daar tegen een gunstige prijs kan worden uitgelezen. Het is goedkoper om naar onafhankelijke garages te gaan, maar u kunt er vaak niet van uitgaan dat ze bekend zijn met de fabrikantspecifieke foutcodes en misschien zijn ze zelfs niet opgeleid om de informatie uit de OBD te beoordelen.

In het algemeen kun je dus verwachten dat het uitlezen van de OBD van 50 euro tot ruim boven de 200 euro kan kosten. Een goedkoop en praktisch alternatief kan de Carly OBD Scanner zijn. Deze is niet alleen beschikbaar als Porsche OBD-scanner, ook voertuigen van andere fabrikanten kunnen gecontroleerd worden. Het biedt ook de mogelijkheid om de andere gezinsauto’s te scannen en eventueel goed gebruik te maken van de Carly Scanner bij de aankoop van een tweedehands auto. Met de Carly OBD Scanner kan bijvoorbeeld snel worden vastgesteld of de kilometerstand van een voertuig is gemanipuleerd. Voor de prijs van een uurtje werk in een door Porsche erkende werkplaats kan zonder problemen een Carly OBD-scanner besteld worden.

De Porsche OBD Scanner van Carly

De Carly OBD scanner is oneindig uitbreidbaar als u ook andere voertuigen wilt controleren en speciale functies wilt gebruiken. Desgewenst kunt u ook de Carly Smart Mechanic gebruiken, die direct werkinstructies geeft waarmee u de reparaties zelf kunt uitvoeren. Daarnaast biedt de Carly Smart Mechanic abonnementen die anders alleen beschikbaar zijn voor monteurs bij gespecialiseerde garages.

De Carly OBD Scanner werkt met een stoplichtsysteem. Bij het uitlezen van de OBD-gegevens wordt alle informatie van het voertuig geëvalueerd en weergegeven in de vorm van een stoplicht. Groen geeft aan dat het voertuig in optimale conditie is. Oranje wordt gebruikt om kleine fouten aan te geven die gecontroleerd moeten worden, maar nog geen veiligheidsprobleem vormen. Rood geeft aan dat er ernstige problemen zijn die onmiddellijk verholpen moeten worden.

De Carly OBD scanner is al snel voordelig en geeft gemoedsrust omdat uw voertuig vaker gescand kan worden om drastische schade te voorkomen. Het hele gezin kan profiteren van de Carly Scanner, omdat alle voertuigen regelmatig gecontroleerd kunnen worden zonder hoge kosten.

Porsche OBD Conclusie

Ook al is OBD oorspronkelijk ontwikkeld om het uitlaatsysteem te controleren, tegenwoordig is het geëvolueerd tot een zeer effectieve manier om in korte tijd een diagnose te stellen van een compleet voertuig. Omdat de laatste decennia steeds meer elektronische componenten in voertuigen zijn geïntegreerd, biedt OBD de optimale mogelijkheid om in korte tijd de complete voertuigelektronica, de aangesloten sensoren en elektronische onderdelen te controleren.

OBD-uitlezing kan daarom zeer nuttig zijn, vooral voor oudere voertuigen, omdat storingen relatief vroeg kunnen worden opgespoord en er geen dure gevolgschade kan ontstaan. De Carly OBD Scanner kan gebruikt worden door mensen die geen diepgaande kennis van het voertuig hebben en door ervaren monteurs die het foutgeheugen van het voertuig nader willen bekijken. Het systeem is ontworpen om in korte tijd nauwkeurige informatie te geven over de toestand van een voertuig. Dit geldt voor de aankoop van een tweedehands auto of uw eigen voertuig waar u elke dag op vertrouwt.

Let op, elke auto heeft andere software en modules ingebouwd. Daarom variëren de specifieke functies per model.


Gerelateerde berichten

Als Porsche-eigenaar weet je dat het van cruciaal belang is om de prestaties van je auto op peil te houden. Maar hoe

De termen OBD2 en OBD-scanner zijn termen die de gemiddelde automobilist misschien hoort tijdens een toevallig bezoek aan een autoreparatiecentrum. Voor liefhebbers

De beste Bluetooth OBD2 scanner kan je toegang geven tot de gezondheidsstatus van je auto en je helpen je autokosten onder controle

Al maanden, eigenlijk jaren, duiken er steeds meer geruchten op over de nieuwe OBD3 standaard van Renault. Hoewel de California Air Resource

Het apparaat dat elke auto-eigenaar nodig heeft.

Klaar om de volledige controle over de monitoring van de werking en gezondheid van uw auto te hebben? Uw OBD2-scanner wacht op u!