Vad är bilkodning? En guide för nybörjare

FÅ MER KONTROLL ÖVER DIN BIL MED CARLYS FUNKTIONER

Se det exakta priset för Carly för ditt bilmärke.

Dagens bilar blir allt modernare. Högupplösta skärmar har gått om analoga armaturer och programvara driver styrsystemen. Det är inte konstigt att nya bilar visas på datormässor i stället för på bilutställningar.

Det finns dock en annan anledning till varför bilens programvara är intressant. Bilägarna har möjlighet att konfigurera eller koda den på egen hand! Så för att svara på frågan ”vad är bilkodning”, låt oss titta närmare på vad bilkodning är och hur det fungerar.

En bil är en komplex maskin med många funktioner som styrs av en dator. I dag är bilar utrustade med assistanssystem, handsfree-möjligheter och andra smarta funktioner. Alla dessa inbyggda funktioner är dock inte aktiverade av tillverkaren.

Många tror att endast auktoriserade verkstäder kan hjälpa dig att låsa upp de ”dolda” funktionerna i din bil. Men det är också möjligt för dig att koda din egen bil! Genom att koda din bil kan du aktivera eller inaktivera vissa funktioner. Allt du behöver för att göra det själv hemma, är rätt utrustning.

Att komma igång

Bilens centraldator sköter många funktioner som vi inte är medvetna om. Det skulle bil en väldigt överväldigande upplevelse om föraren tvingades skötta dessa manuellt. Den inbyggda datorn kan utföra alla dessa funktioner samtidigt. Dessa funktioner delas upp i olika kriterier som vi tittar närmare på nedan.

Några grundläggande kodningsfunktioner:

 • Inaktivera start/stopp-funktionen
 • Ljudsignal vid upplåsning och låsning
 • Låsning av dörrarna när en viss hastighet har uppnåtts (t.ex. från 15 km/h)
 • Varning för säkerhetsbältet ljuder
 • Speglar som fälls in och ut automatiskt
 • Stängning av fönstren efter att ha låst bildörren med nyckeln

Kodning av belysning

Centraldatorn styr också många funktioner i belysningssystemet… Här är några exempel:

 • Blinkande bromsljus vid nödbromsning
 • Aktivering/avaktivering av dagsljus
 • Ändra ljusstyrkan på dagsljusen
 • Strålkastarna blinkar när du låser eller låser upp dörrarna med fjärrkontrollen
 • Blinkande strålkastare när larmsystemet utlöses

Kodning av instrumentpanelen

Analoga instrumentpaneler syns egentligen bara på museer nuförtiden. De digitala instrumentpanelerna erbjuder många olika kodningsmöjligheter. Till exempel:

 • Visning av den verkliga hastigheten via GPS-signalen
 • Visning av bränsleförbrukningen vid en viss hastighet
 • Ändra ljusstyrkan på instrumentbrädan
 • Visning av den optimala växlingstidpunkten i miljö- eller sportläget
 • Välj om displayen ska vara på instrumentbrädan eller på displayen i höjdled
 • Visning av inkommande samtal

Kodning av varningssignaler

Dessutom gör det visuella stödet och de akustiska varningssignalerna parkeringen och utfarten säkrare. Parkeringshjälpen kan även inkludera:

 • Backkameran, som aktiveras automatiskt när bilen läggs i backväxel eller rulla bakåt
 • En akustisk varningssignal som ljuder automatiskt när backväxeln läggs i eller när fordonet rullar bakåt

Hur bilkodning fungerar

Dessa exempel är bara ett litet urval av de hundratals funktioner som utförs av den inbyggda datorn. Dessa automatiska funktioner sparar arbete och tid och gör att vi kan koncentrera oss på körupplevelsen.

Tänk om vi till exempel hade varit tvungna att utföra den automatiska anslutningen av mobiltelefonen till det inbyggda handsfree-systemet manuellt. Eller aktivera vindrutetorkarna när regnsensorn upptäcker regndroppar.

Som tidigare nämnts finns det däremot många funktioner som vi kan koda på våra bilar med rätt utrustning. Denna utrustning består av en OBD2-läsare och programvara (vanligtvis en app). OBD2-läsaren gör det möjligt för oss att kontrollera våra bilar och anpassa funktioner för att göra dem mer unika.

Tänk dig till exempel att du bestämmer dig för att installera en backkamera i din bil. Efter att ha installerat den visar bilens bildskärm ingen bild när du lägger in backväxeln.

En orsak till detta kan vara att kameran eller monitorn är defekt, eller kanske både och. Det är dock också möjligt att det inte ges något kommando som säger till att styrenheten ska visa kamerabilden när backväxeln är aktiverad. I det senare fallet är det mycket troligt att programvaran inte var kodad. Det gör att aktiveringen av backkameran måste göras i verkstaden mot en avgift. Men med Carly OBD2-adaptern och appen kan du göra det på egen hand.

Kodning av bilen på egen hand

Tänk dig bilen som en dator som står på fyra hjul och drivs av en motor. Precis som vilken dator som helst kan bilens programvara ändras.

För att en ändring i programvaran ska bli synlig måste dock även motsvarande hårdvara finnas.

Låt oss fortsätta med vårt tidigare exempel. Säg att du behöver en kod som aktiverar bilens backkamera. Då bör du först kontrollera om bilen har en backkamera, annars gör kodningen ingen nytta.

Om din bil har en backkamera som redan är installerad men inaktiverad kan du aktivera den och sätta den i drift genom kodning.

Grunderna till kodning

Kodning är en förändring i fordonsdatorns konfiguration. Detta kan jämföras med konfigurationen av en dator. Om du ansluter en skrivare till datorn via en kabel…händer ingenting. Detta beror på att datorns programvara känner igen en ny enhet. Men, den kan inte klassificera den eftersom skrivarens programvara inte är installerad på datorn. För att kunna använda skrivaren med datorn måste skrivarens programvara därför installeras och aktiveras.

I vårt tidigare exempel måste även backkameran aktiveras i bilens programvara. På så sätt kommer fordonsdatorn att känna igen kameran. Detta göra att bildskärmen kommer att visa bilder av området bakom bilen när man backar.

Det är dessutom relativt enkelt att koda din egen bil. Många bilägare känner sig dock inte bekväma med att ändra bilens mjukvara. Om du vill koda din bil men inte har någon erfarenhet av kodning uppstår ett antal frågor.

En vanlig fråga är om bilen fortfarande är säker efter kodningen, vilket är en rimlig fråga att ställa. Kodning av en bils mjukvarusystem påverkar inte dess körförmåga. Faktum är att du kan köra din bil direkt efter att du har kodat den.

Med det sagt så kan din säkerhet påverkas om du inaktiverar vissa av bilens funktioner, till exempel att inaktivera backkameran om det faktiskt gör att du kör bättre.

Om du känner dig obekväm och är orolig för följdskador är det bäst att låta kodningen vara ifred. Men om du är redo att börja anpassa din bil finns det några regler som du bör följa.

Kodningsregler att följa

Alla fordonsdatorer bygger i grunden på samma princip. Det förekommer dock skillnader i programvaran beroende på tillverkaren. Det kan vara förkortningar för funktioner eller hur programmens meny är utformad.

Din bil har många funktioner som kan kodas. Som nybörjare blir din största utmaning därför att hitta funktionen som du vill koda. När du väl har hittat den är det bara att aktivera eller inaktivera den, så är allt klart! Kodningen för den funktionen av avslutad.

Innan du ger dig in i bilens programvara rekommenderar vi följande. Kontrollera bilens kontrakt och om garantin fortfarande gäller om du utför en obehörig kodning. Om det är första gången du kodar rekommenderar vi att du skriver ner vilken kodning du har utfört. Då kommer du ihåg vilka kodningar du har gjort och var i menyn du kan hitta dem igen.

Dessutom kan kodning påverka bilens obligatoriska egenskaper. Om dessa ändras kan vara  nödvändigt med en anmälningsplikt och godkännande av trafikverket. Överträdelser kan leda till böter och tvångsåtgärder, t.ex. avlägsnande av registreringsskyltar. Här hittar du allt om laglig kodning av bilar.

Hur görs bilkodning?

Kodning av din bil
Bilkodning med en dator

Om du vill koda din bil behöver du passande hårdvara och programvara. Programvaran (en app) kan installeras på antingen en bärbar dator eller en smartphone, eller så kan du köpa en fristående enhet med egen skärm. Sedan behöver du åtkomst till fordonsdatorn för att utföra en bilkodning.

Om du använder en bärbar dator kan du ansluta till bilen med kompatibla kablar eller med en enhet som har en WiFi-anslutning. Du kan dock också använda en mobilapp och komma åt din bil via en OBD2-läsare .

Det finns billiga alternativ för kodning. Men du får vad du betalar för. Vi anser att det är värt att spendera lite mer pengar på certifierade produkter.

Var du ansluter kabeln eller adaptern till bilen (OBD-port) beror på bilmodellen. Vanligtvis är den placerad i fotutrymmet på förarsidan. Här kan du läsa mer om vad en OBD-port är och hur den fungerar!

Kodning av din bil med en dator jämfört med en smartphone

När sladden eller adaptern är ansluten kan du starta programmet på din bärbara dator eller mobiltelefon. Det finns skillnader mellan att använda en bärbar dator och en smartphone. Den största är att kodningsalternativen är fler med en dator och passande programvara.

Detta kräver dock mer kunskap och du måste också bära din bärbara dator och kablar till garaget.

Med din smartphone behöver du bara ha en app installerad på telefonen och en liten bärbar OBD-läsare.

Kod för din bil

Hos Carly kan du få Carlys Adapter i fickformat och den kostnadsfria appen för grundläggande diagnostik! Med den fullständiga Carly App-prenumerationen får du tillgång till premiumfunktioner som kodning av bilens funktioner.

Det är viktigt att notera att de tillgängliga funktionerna beror på din bilmodell. Här kan du kontrollera vilka funktioner som stöds av Carly för din bil.

Annan information du kan hämta

Om du ansluter smarttelefonen eller den bärbara datorn till bilens fordonsdator kan du också få tillgång till andra viktiga data. Du kan till exempel se information om slitaget på delar och eventuella defekter, och om bilens allmänna hälsotillstånd. Genom att känna till denna information kan du undvika oväntade bilreparationer i framtiden. Bilens dator lagrar också annan data.

Dessutom kan du också läsa ut uppgifter om ditt eget körbeteende. Med hjälp av dessa data kan du dra slutsatser om din körstil och förbättra den. Ett möjligt mål är att skydda fordonet och minska bränsleförbrukningen. Genom att titta på data om hur snabbt fordonet vanligtvis accelererar kan du dessutom se om du behöver göra några ändringar.

Denna typ av uppgifter läses och utvärderas ofta efter en olycka. Försäkringsbolagen är också intresserade av dessa uppgifter. Den kan ligga till grund för beslut om huruvida försäkringsbolaget måste betala efter en olycka eller inte. Det skadar inte att använda dessa uppgifter för att få en bild av ditt eget körbeteende.

Kolla in Carlys webbplats för att se all information som du kan få om din bil!

Tänk på att alla bilar har skilda mjukvaror och inbyggda moduler. Specifika funktioner kan därför skilja sig beroende på modell.


Related Posts

Bilkodning har blivit ett allt mer framträdande ämne de senaste åren. Med nya leverantörer som kommer ut på marknaden och den ständigt

När det kommer tillLäs felminne i bilen, mest omedelbart tänker på resan till garaget. Varje gång finns det kostnader som lätt kan

Indikeringslamporna på instrumentbrädan blinkar som en galning igen, men ingen aning om vad som händer? Då bör åtgärder vidtas senast. Men vad

På senare år har fler och fler produkter för diagnostik av omborddata kommit in på marknaden. Det finns ett brett utbud från

Enheten som alla bilägare behöver.

Redo att ta full kontroll över din bils funktionalitet och hälsokontroller? Din OBD2-scanner väntar på dig!