• Home
 • Blog
 • OBD
 • De Renault OBD 3 – komt de nieuwe Renault OBD-norm binnenkort?

De Renault OBD 3 – komt de nieuwe Renault OBD-norm binnenkort?

Krijg meer controle over uw auto met de functies van Carly

Bekijk de prijs van Carly voor uw automerk.

Al maanden, eigenlijk jaren, duiken er steeds meer geruchten op over de nieuwe OBD3 standaard van Renault. Hoewel de California Air Resource Board nog geen officiële informatie heeft gepubliceerd over een nieuwe norm, lijkt het hoog tijd dat de boorddiagnose in overeenstemming wordt gebracht met de huidige technische normen.

In dit artikel gaan we nader in op de vraag of er een nieuwe norm nodig is en hoe die van invloed kan zijn op de OBD van Renault.

De geschiedenis van de OBD-norm van Renault

Het boorddiagnosesysteem (OBD) moet in nieuwe voertuigen worden geïntegreerd, zodat een constante emissiecontrole kan worden uitgevoerd. De eerste generatie OBD-voorschriften werd in 1988 in Californië ingevoerd. In de Amerikaanse staat moeten alle nieuwe voertuigen vanaf 1991 uitgerust zijn met OBD. Tegenwoordig is OBD verplicht in alle Amerikaanse staten en de meeste Europese landen.

De Renault OBD 1 standaard

Boorddiagnose is in 1988 ingevoerd door de California Air Resources Board (CARB) vanwege de ernstige milieuvervuiling in grote Californische steden. Op deze manier probeerde de Amerikaanse overheid de controle op de voorschriften voor uitlaatemissies over de gehele levensduur van een motorvoertuig te waarborgen. De fabrikanten zijn verplicht sommige onderdelen van het uitlaatgasreinigingssysteem van voertuigen permanent te controleren. Het OBD 1 systeem werd vanaf 1991 verplicht voor alle autofabrikanten in de Amerikaanse staat. De eerste versie van de norm was nog niet zo effectief als de wetgevers zich hadden voorgesteld. Een van de redenen hiervoor was dat slechts enkele voor de emissie relevante onderdelen van het voertuig konden worden gecontroleerd. Bij de eerste versie van de norm was kalibratie tot een bepaald emissieniveau nog niet mogelijk.

Das Renault OBD 3 – kommt der neue Renault OBD Standard bald?

Renault OBD 3 – komt de nieuwe Renault OBD Standaard eraan?

De Renault OBD 2 standaard

De tweede versie van de OBD-norm werd vooral ontwikkeld om de fouten in de eerste versie te corrigeren. Naarmate er in de loop der jaren meer elektronische onderdelen in de voertuigen werden gebruikt, kon de standaard efficiënter worden ontworpen. De tweede versie moet er ook voor zorgen dat het systeem gebruiksvriendelijker is voor onderhoudstechnici. De strengere versie van de norm werd al in 1994 ingevoerd en is vanaf 1996 verplicht voor alle in Californië verkochte voertuigen.

Na de invoering van OBD-voorschriften in Californië heeft het United States Environmental Protection Agency (EPA) de voorschriften op federaal niveau overgenomen. De norm werd verplicht voor lichte bedrijfsvoertuigen die vanaf 1994 zijn gebouwd en sinds 2005 ook voor zware bedrijfsvoertuigen en motoren tot een gewicht van 7,5 ton.

In Europa geldt dit voorschrift voor motorvoertuigen met benzinemotor vanaf modeljaar 2001. Voertuigen met deze motoren moeten vanaf bouwjaar 2004 uitgerust zijn met OBD.

Wat doet de Renault OBD?

De Californische voorschriften voor lichte en zware voertuigen bevatten enkele algemene eisen. Deze omvatten een storingsindicator, algemene foutcodes, bewaking van het gehele uitlaatsysteem, alsmede maximumwaarden en gestandaardiseerde communicatie.

Tegenwoordig is de boorddiagnosefunctie bij de meeste Renaults geïntegreerd in de hardware en software van de boordcomputer. Dit maakt het mogelijk om alle onderdelen van het voertuig te controleren, en niet alleen die onderdelen die het emissiegedrag van het voertuig kunnen beïnvloeden. De onderdelen van het uitlaatsysteem moeten door een diagnostische routine worden gecontroleerd op hun goede werking. Als er een probleem of storing wordt geconstateerd, kan het OBD 2-systeem van Renault het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel van het voertuig inschakelen. Dit wordt alleen geactiveerd bij ernstige storingen en geeft normaal gesproken aan dat de motor gecontroleerd moet worden. Het OBD2-systeem slaat alle belangrijke informatie over de gedetecteerde storing storing op zodat met een OBD-scanner het probleem snel kan worden opgespoord en verholpen.

OBD 2 foutcodes en functie-indicatorlampje

Het functiecontrolelampje moet in elk voertuig in het instrumentenpaneel worden geïntegreerd om een storing in het voertuig visueel aan te geven. Om een functionele test te kunnen garanderen, moet hij bij ingeschakeld contact 15 tot 20 seconden branden voordat de motor wordt gestart. Als het voertuig in bedrijf is, gaat het alleen branden als het OBD-systeem van Renault een storing heeft gedetecteerd en bevestigd.

Voordat het functie-indicatielampje gaat branden, moeten enkele belangrijke stappen worden doorlopen. Als in het systeem een storing wordt geconstateerd, wordt een tijdelijke foutcode opgeslagen bij de actuele motorgegevens. Op dit moment brandt het functie-indicatielampje nog niet. Het wordt pas geactiveerd als de fout ook in de volgende testcyclus wordt bevestigd.

Als de storing na drie testcycli niet meer wordt gedetecteerd, gaat het functie-indicatielampje uit.

Er worden 40 opwarmcycli van de motor opgeslagen om volledige controle te garanderen. Foutcodes kunnen worden gewist met een OBD-scanner.

Voertuigfabrikanten kunnen ook andere technieken gebruiken voor foutdiagnose. De algemene functies van de OBD-voorschriften moeten echter in acht worden genomen en de alternatieve strategie moet worden goedgekeurd.

Hieronder volgen de voorschriften voor een Renault OBD 2 systeem zoals voorgeschreven door de Californische autoriteiten.

BrandstofsysteemDrukregeling brandstofsysteem
 Injectiehoeveelheid
 Injectietiming
 Terugkoppeling
VerbrandingsfoutenConstante verbrandingsfouten opsporen
 Het percentage ontstekingsfouten per 1000 motorcycli
 (2013 en latere motoren)
EGR (uitlaatgasrecirculatie)EGR (uitlaatgasrecirculatie) laag debiet
 Hoog debiet
 Trage reactie
 Werking van de EGR-koeler
 Prestaties EGR-katalysator
 Terugkoppeling
DrukverhogingTe weinig laaddruk
 Overbelasting
 Trage reactie
 Laadlucht onder koeling
 Terugkoppeling
NMHC katalysatorOmzettingsefficiëntie
 Zorg voor DPF-verwarming
Levering van SCR-voedingsgas (bijv. NO2)
 NMHC reiniging na de DPF
 Voorziening van ammoniakzuivering
 Veroudering van de katalysator
SCR (Selectieve Katalytische Reductie)NOx-katalysator Omzettingsefficiëntie
 SCR-verlager:
 Leveringsprestaties,
 Tankniveau,
 Kwaliteit en
 Injectiecontrole
 Veroudering van de katalysator
NOx-adsorberPrestaties NOx-adsorber
 Desorptiefunctie Brandstoftoevoer
 Terugkoppeling
DPF (Diesel Particulate Filter)Filterprestaties
 Frequente regeneratie
 NMHC conversie
 Onvolledige regeneratie
 Ontbrekend substraat
 Actieve regeneratie Brandstoftoevoer
 Terugkoppeling
Sensoren voor uitlaatgassenVoor lucht-brandstofverhouding en NOx-sensoren:
 Prestaties,
 Fout in het circuit,
 Feedback en
 Controlefunctie
 Andere uitlaatsensoren
 Functie van de sensorverwarming
 Fout in het verwarmingscircuit van de sensor
VVT (variabele kleptiming)Doelfout
 Trage reactie
KoelsysteemThermostaat
 Fout in het circuit van de ECT-sensor
 ECT sensor circuit buiten bereik
 ECT-sensorkring Rationaliteitsfout
CCV (Canister Closed Valve)Integriteit van het systeem
Uitgebreide componentbewaking 
Strategie voor emissiereductie bij koude start 
Andere bewaking van het emissiebeperkingssysteem 

Hoewel de bewaking van deze specifieke onderdelen van een voertuig nauwkeurig is omschreven in de OBD 2-norm, moet ook worden gezorgd voor uitgebreide bewaking van alle elektronische onderdelen die niet specifiek in de verordening worden genoemd. Dit integreert componenten in de bewaking die input geven aan of opdrachten ontvangen van de boordcomputer, vooral als ze de emissies kunnen beïnvloeden. Bovendien moeten systemen in de diagnostische strategie worden geïntegreerd als ze zelf worden gebruikt als onderdeel van de diagnostische strategie voor andere bewaakte systemen of onderdelen.

Renault OBD-systeem storingscriteria

De storingscriteria voor een van de bovengenoemde onderdelen of andere elektronische componenten in een motorvoertuig variëren afhankelijk van het systeem of het onderdeel en van de afzonderlijke parameters die worden bewaakt. Bijvoorbeeld, bij sensor rationaliteitscontroles en controles op circuitfouten kunnen eenvoudige functionele criteria zoals pass/fail gebruikt worden. In andere gevallen moeten fysieke parameters worden gebruikt, zodat het OBD-systeem van Renault kan detecteren wanneer bepaalde grenzen worden overschreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het brandstofsysteem, de uitlaatgasrecirculatie en de fysieke parameters van de turbocompressor. Hier moet ook worden vastgesteld wanneer verslechtering of andere veranderingen ertoe leiden dat de emissieniveaus een bepaalde grenswaarde overschrijden.

Net als bij het instellen van hun eigen foutcodes hebben voertuigfabrikanten de mogelijkheid om de controle-eisen te vereenvoudigen. Voorwaarde is dat het falen of de verslechtering van de parameters niet leidt tot overschrijding van de emissiegrenswaarden. Voor de gecontroleerde parameters, zoals temperatuur en druk, hoeft alleen een fout te worden aangegeven als de gespecificeerde instellingen niet kunnen worden bereikt. In het geval van nabehandelingsapparatuur hoeft een storing alleen te worden aangegeven als het onderdeel geen conversie- of filterfunctie heeft.

Om te voorkomen dat de huidige technologieën niet voldoende zijn om alle storingsfuncties met de vereiste drempels te bereiken, is enige flexibiliteit ingebouwd in de OBD 2-norm van Renault. Autofabrikanten kunnen bijvoorbeeld voor elk bewakingsapparaat een hogere emissiegrenswaarde aanvragen als de meest betrouwbare ontwikkelde bewakingsmethode een hogere grenswaarde vereist. De criteria voor filterfouten kunnen dus ook worden gewijzigd als daardoor de detectie van bepaalde soorten fouten wordt uitgesloten. Vooral wanneer de meest betrouwbare bewakingsmethode die is ontwikkeld niet in staat is om dergelijke verstoringen op te sporen.

Een uitzondering hierop is de mogelijkheid om de boorddiagnose uit te schakelen als de buitentemperatuur te laag is of als het voertuig zich op extreme hoogte bevindt.

Das Renault OBD 3 – kommt der neue Renault OBD Standard bald?

De Renault OBD 3 – komt de nieuwe Renault OBD Standaard eraan?

Standaardisatie-eisen van de OBD 2 norm

 • De gestandaardiseerde Renault OBD-diagnoseconnector
 • Het standaardprotocol voor communicatie met een OBD-scanner
 • Het bijhouden van de vermogensverhoudingen in bedrijf en het bijhouden van de looptijd van de motor
 • Voertuigfabrikanten moeten emissiegerelateerde onderhoudsinformatie verstrekken.
 • Er moet worden gezorgd voor een gestandaardiseerde functie, zodat uitlezen met universele OBD-scanners mogelijk is.

De gestandaardiseerde functies omvatten:

 • Vermelding van de operationele gereedheid – voor elk gecontroleerd onderdeel moet worden aangegeven of het al dan niet volledig wordt gecontroleerd.
 • Datastroom – een reeks specifieke signalen moet worden geleverd aan de OBD-diagnoseconnector.
 • Foutcodes – de resultaten van de laatste controle van de componenten en systemen, en de testlimieten die zijn ingesteld voor de controle van de respectieve componenten en systemen, worden opgeslagen en beschikbaar gesteld via de dataverbinding.
 • Identificatie van de softwarekalibratie: nummer van de softwarekalibratiecontrole
 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Diagnostische informatie: de emissiegerelateerde diagnostische informatie kan worden gewist wanneer een OBD-scanner (generiek of verbeterd) daarom vraagt of wanneer de voeding van de boordcomputer wordt onderbroken.

Wat betekenen de verschillende standen van de Renault OBD?

Om het uitlezen van zoveel mogelijk gegevens met de Renault OBD Scanner mogelijk te maken, zijn 10 verschillende testmodi gedefinieerd.

1. Voertuigspecifieke diagnostische gegevens In deze modus kunnen gegevenswaarden en sensorgegevens in real time worden opgevraagd. Deze functie kan ook worden gebruikt om de “Readiness Code” op te vragen, die alle in het voertuig geïnstalleerde onderdelen in een 12-cijferige binaire code weergeeft.

2. Storingsomgevingsgegevens of freeze frame gegevens Wanneer de besturingseenheden een storing detecteren en het waarschuwingslampje wordt geactiveerd, worden hiervoor freeze frame gegevens vastgelegd en opgeslagen. Op het moment van de storing zijn ze een momentopname van de gegevens van de componenten en sensoren. Deze kunnen helpen bij de diagnose van de storing, omdat alle gegevens vanaf het moment dat de storing optrad, kunnen worden weergegeven.

3. Permanente foutcodes die leiden tot het oplichten van het waarschuwingslampje Met deze functie kunnen alle fouten worden opgehaald die hebben geleid tot het activeren van het waarschuwingslampje in het dashboard. Voertuigfabrikanten kunnen ook hun eigen foutcodes definiëren die het waarschuwingslampje kunnen activeren en die in dit geheugengebied worden opgeslagen.

4.Emissierelevante foutcodes en omgevingsgegevens wissen In deze modus kunnen alle emissierelevante gegevens worden gewist met de Renault OBD-scanner. Dit omvat het foutgeheugen en de freeze frame-gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen hier ook de fabrikantspecifieke foutmeldingen worden gewist.

5. Bewaking van de lambdasonde Met deze functie kan de continue bewaking van de lambdasonde worden opgevraagd en kunnen de testresultaten worden weergegeven.

6. Systemen die niet continu bewaakt worden In dit gebied worden foutmeldingen opgeslagen die het waarschuwingslampje niet hebben geactiveerd. De fouten zijn gedetecteerd, maar hebben geen systemische gevolgen om het waarschuwingslampje te activeren.

7. Continu bewaakte systemen, waarschuwingslampje niet actief Alle gegevens die slechts in één werkcyclus een foutmelding veroorzaakten en niet voldoende waren om een foutcode op te slaan, kunnen in deze modus worden opgevraagd. Deze kunnen helpen mogelijke foutenbronnen op te sporen.

8. Fabrikantspecifieke testfuncties In deze modus kunnen fabrikanten hun eigen testfuncties integreren. Deze functie wordt echter meestal niet gebruikt door Europese merken.

9. Voertuigidentificatie In deze modus kunnen belangrijke gegevens van het voertuig worden opgevraagd, die zijn opgeslagen in verschillende regeleenheden. Dit omvat onder meer het voertuigidentificatienummer (VIN) en merk- en typespecifieke informatie.

Waarom zou een nieuwe OBD-norm van Renault nuttig zijn?

De voertuigtechnologie heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld. In motorvoertuigen wordt steeds meer elektronica geïntegreerd om ze veiliger of comfortabeler te maken. Hoewel het nu al mogelijk is om alle ECU’s in een voertuig aan te spreken via de Renault OBD-diagnoseconnector, zouden nieuwe technologieën kunnen worden geïntegreerd om de voertuigelektronica te controleren.

In de geruchten die momenteel de ronde doen over de OBD 3 standaard zijn er steeds meer berichten over een verbinding via de satelliet. Gevreesd wordt dat storingen in het uitlaatsysteem rechtstreeks aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven en dat het voertuig derhalve onmiddellijk moet worden gerepareerd. Er zijn ook steeds meer berichten over snelheidshandhaving en automatische boetes voor te hard rijden. In het algemeen kan een dergelijk systeem gebreken opsporen die normaal gesproken alleen tijdens de hoofdinspecties aan het licht komen. Voor de milieubescherming zou dit natuurlijk zeer voordelig zijn, omdat defecte voertuigen het milieu niet langer belasten. Technisch gezien zouden zulke systemen echter niet gemakkelijk te realiseren zijn. Grootschalige monitoring met satellieten is technisch niet uitvoerbaar en zou ook veel te duur zijn. De antennes in de voertuigen zouden erg groot moeten zijn om een groot bereik te garanderen. Bovendien zou een helder zicht op de hemel altijd gegarandeerd moeten zijn.

Zelfs met Wi-Fi of GSM communicatie kan een constante gegevensoverdracht van de OBD 3 standaard niet worden gegarandeerd. Nu kunnen technologieën die een constante communicatie met een motorvoertuig kunnen onderhouden nog niet gebruikt worden. We kunnen daarom aannemen dat een nieuwe OBD 3 norm geen directe communicatie met autoriteiten of andere instellingen zal bieden. Bovendien moeten in Nederland en de rest van Europa de voorwaarden van de wet op de gegevensbescherming worden nageleefd, wat niet langer gegarandeerd wordt door het verzamelen van al deze gegevens.

Interessanter is het gebruik van Bluetooth technologie, die het mogelijk maakt om voertuigen via mobiele apparaten te bevragen. De Carly Renault OBD Scanner maakt al gebruik van deze technologie. U hoeft alleen maar een adapter in de OBD-diagnoseaansluiting te steken en gratis software op een mobiel apparaat te installeren. Zodra de

Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunnen alle gegevens en informatie uit de voertuigelektronica worden uitgelezen. De Carly OBD-scanner kan dus profiteren van de rekenkracht van moderne smartphones of tablets en analyses uitvoeren die alleen door zeer dure systemen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen regelmatig updates worden uitgevoerd om fabrikantspecifieke codes te gebruiken als er nieuwe voertuigen op de markt komen.

Wat zijn de voordelen van Renault OBD 3 scanners?

Volgens de OBD-norm moet elke fabrikant ervoor zorgen dat informatie uit het boordsysteem kan worden gelezen. Dit maakt het mogelijk om niet alleen met de USB-scanner van de voertuigfabrikant de informatie van de

auto wordt uitgelezen. Apparaten uit de accessoirehandel die de OBD-norm ondersteunen kunnen worden gebruikt.

In het algemeen kunnen Renault OBD-scanners gebruikt worden voor de volgende taken:

 • Foutcodes uitlezen
 • Foutcodes wissen
 • Andere gegevens uitlezen

Extra functies kunnen gebruikt worden met een Carly OBD scanner:

 • Toegang vanaf smartphone of tablet
 • Basisdiagnose met verkeerslichtsignalen
 • Controle op manipulatie van kilometers
 • Live gegevens ophalen
 • Voorspelling van waarschijnlijke bronnen van fouten
 • Reparatie-instructies met de Carly Smart Mechanic
 • Toegang tot diagrammen en tekeningen
 • Instellingen wijzigen afhankelijk van de voertuigfabrikant

Renault OBD Conclusie

Door de voertuigelektronica is het bij moderne voertuigen bijna niet meer mogelijk om foutbronnen visueel vast te stellen. Als defecte onderdelen niet extern kunnen worden geïdentificeerd als de bron van de storing, moet de boordelektronica worden gebruikt om mogelijke problemen snel en effectief op te sporen.

Met de boorddiagnose kunnen Renault OBD-scanners worden gebruikt om snel foutbronnen op te sporen aan de hand van de foutcodes die elke ECU genereert. Als moderne apparaten worden gebruikt, kunnen ook veel speciale functies worden gebruikt. De Carly Renault OBD Scanner kan bijvoorbeeld gebruikte voertuigen controleren op gemanipuleerde kilometerstanden, die veel verkopers gebruiken om te proberen hogere prijzen te krijgen. Ook de mogelijkheid van toegang tot reparatie-instructies spreekt in het voordeel van de Carly OBD-scanner, die via Bluetooth met elke smartphone of tablet kan worden gebruikt.

Het gebruik van de Carly OBD Scanner loont daarom niet alleen bij het repareren van een voertuig. Het kan gebruikt worden voor de aankoop van een gebruikte auto en de incidentele keuring van een voertuig om de verkeersgeschiktheid te garanderen.

Let op, elke auto heeft andere software en modules ingebouwd. Daarom variëren de specifieke functies per model.


Gerelateerde berichten

Als Porsche-eigenaar weet je dat het van cruciaal belang is om de prestaties van je auto op peil te houden. Maar hoe

De termen OBD2 en OBD-scanner zijn termen die de gemiddelde automobilist misschien hoort tijdens een toevallig bezoek aan een autoreparatiecentrum. Voor liefhebbers

De beste Bluetooth OBD2 scanner kan je toegang geven tot de gezondheidsstatus van je auto en je helpen je autokosten onder controle

Een Porsche OBD is zeer nuttig om dagelijkse diensten bewijzen. Het biedt bestuurders ook de mogelijkheid om hun Porsche snel te testen

Het apparaat dat elke auto-eigenaar nodig heeft.

Klaar om de volledige controle over de monitoring van de werking en gezondheid van uw auto te hebben? Uw OBD2-scanner wacht op u!